Архив по месеци: октомври 2014

Послание към Колосяните 1:10-11

… та да постъпвате достойно за Господа, напълно според Неговата воля. Принасяйте плодове от добри дела и се усъвършенствайте в познаването на Бога, като се укрепвате с цялата сила на Неговата величествена мощ за съвършено търпение и постоянство, като с радост … (НП, нов превод)

да живеете така, както е достойно за хора, които принадлежат на Господа, и да го радвате по всякакъв начин; да вършите всякакво добро и да растете в пълното познаване на Бога; да ви даде Бог своята велика мощ и вие да станете силни, да имате пълна твърдост и търпение и с радост … “ (SPB, Съвременен превод)

„… за да живеете достойно за Господа и да Му бъдете във всичко угодни, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепяни с пълна сила според мощта на Неговата слава, за да издържите и дълготърпите всичко с радост …“ (VBG, Верен)

Advertisements

Ако сме „Господни“, то и животът ни трябва да бъде като на „Господни“

„за да се ОБХОЖДАТЕ достойно за Господа, ДА МУ УГАЖДАТЕ във всичко, като ПРИНАСЯТЕ ПЛОД във всяко добро дело и КАТО РАСТЕТЕ в познаването на Бога, подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, ЗА ДА ИЗДЪРЖИТЕ И ДЪЛГОТЪРПИТЕ ВСИЧКО С РАДОСТ“ Кол.1:10,11

Baby Bible
Естественото поведение на Божието дете

За нас като християни, няма по естествено поведение от това, напълно да отговаряме с живота си на статута, който придобихме като Божии деца. Този статут се изразява в характерните достойнствата и качества, присъщи само в животът на родените свише, „от горе“, „от Господа“. И това е пълнокръвен живот, който извира сам по себе си, без принуда и не заради желанието за награда или страхът от наказанието. Живот, който не е живян за да бъде демонстриран пред някого или да бъде парадирано с него. Това просто е нормално състояние и естествено поведение на достойствата ни като Божии деца.
Ако сме „Господни“, то и животът ни трябва да бъде като на „Господни“.

Най-важното в хвалението е … хвалението

Псалми, химни и духовни песни - хвалението има много форми, но съдържанието е определящо
Псалми, химни и духовни песни – хвалението има много форми, но съдържанието е определящо

Коментар към Колосяни 3:16
Това, което е от първостепенно значение в църковното хваление, е … хвалението. Богослужебната музика трябва да е центрирана и фокусирана върху Христовото Слово, за да носи истинска духовна радост и да може да мотивира вярващите хора. Тя е предназначена преди всичко да възхвалява името на Исус и Неговото дело на земята и в Църквата. Външната, музикална форма второстепенна – всяко поколение създава и харесва своя музикална обвивка на хвалението, която е валидна само за него.