Всички публикации от wordarrow

Послание към Колосяните 1:10-11

… та да постъпвате достойно за Господа, напълно според Неговата воля. Принасяйте плодове от добри дела и се усъвършенствайте в познаването на Бога, като се укрепвате с цялата сила на Неговата величествена мощ за съвършено търпение и постоянство, като с радост … (НП, нов превод)

да живеете така, както е достойно за хора, които принадлежат на Господа, и да го радвате по всякакъв начин; да вършите всякакво добро и да растете в пълното познаване на Бога; да ви даде Бог своята велика мощ и вие да станете силни, да имате пълна твърдост и търпение и с радост … “ (SPB, Съвременен превод)

„… за да живеете достойно за Господа и да Му бъдете във всичко угодни, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепяни с пълна сила според мощта на Неговата слава, за да издържите и дълготърпите всичко с радост …“ (VBG, Верен)

Advertisements

Ако сме „Господни“, то и животът ни трябва да бъде като на „Господни“

„за да се ОБХОЖДАТЕ достойно за Господа, ДА МУ УГАЖДАТЕ във всичко, като ПРИНАСЯТЕ ПЛОД във всяко добро дело и КАТО РАСТЕТЕ в познаването на Бога, подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, ЗА ДА ИЗДЪРЖИТЕ И ДЪЛГОТЪРПИТЕ ВСИЧКО С РАДОСТ“ Кол.1:10,11

Baby Bible
Естественото поведение на Божието дете

За нас като християни, няма по естествено поведение от това, напълно да отговаряме с живота си на статута, който придобихме като Божии деца. Този статут се изразява в характерните достойнствата и качества, присъщи само в животът на родените свише, „от горе“, „от Господа“. И това е пълнокръвен живот, който извира сам по себе си, без принуда и не заради желанието за награда или страхът от наказанието. Живот, който не е живян за да бъде демонстриран пред някого или да бъде парадирано с него. Това просто е нормално състояние и естествено поведение на достойствата ни като Божии деца.
Ако сме „Господни“, то и животът ни трябва да бъде като на „Господни“.

Най-важното в хвалението е … хвалението

Псалми, химни и духовни песни - хвалението има много форми, но съдържанието е определящо
Псалми, химни и духовни песни – хвалението има много форми, но съдържанието е определящо

Коментар към Колосяни 3:16
Това, което е от първостепенно значение в църковното хваление, е … хвалението. Богослужебната музика трябва да е центрирана и фокусирана върху Христовото Слово, за да носи истинска духовна радост и да може да мотивира вярващите хора. Тя е предназначена преди всичко да възхвалява името на Исус и Неговото дело на земята и в Църквата. Външната, музикална форма второстепенна – всяко поколение създава и харесва своя музикална обвивка на хвалението, която е валидна само за него.

1 Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на онези, които вършат беззаконие,
2 защото скоро ще се окосят като трева и като зелена трева ще повехнат.
3 Уповавай се на ГОСПОДА и върши добро, населявай земята и се храни с Неговата вярност.
4 Наслаждавай се в ГОСПОДА и Той ще ти даде желанията на сърцето ти.
5 Предай на ГОСПОДА пътя си и се уповавай на Него, и Той ще действа.
6 Ще изведе наяве правдата ти като светлината и правото ти като пладне.
7 Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай. Не се раздразнявай заради онзи, който преуспява в пътя си, заради човека, който осъществява зли замисли.
8 Престани да се гневиш и остави яростта, не се раздразнявай – това води само към вършене на зло.

(Превод на „Библейска лига“, курсивът е мой – виж коментарите)

The role of spiritual warfare in spiritual growth

Ролята на духовното воюване за духовното израстване

A disciple's study

from Servants of Grace by David Jenkins

Introduction

The role of spiritual warfare in spiritual growth is vitally important to understand in the world we live in today. With the increase of new age thinking, atheism, Satanism, and a growing interest in the occult worldwide the need for the Christian to understand what spiritual warfare is has never been greater. Moreover, understanding spiritual warfare is increasingly becoming a confusing topic to study as Christians have a variety of views on the topic some of which are biblical, but most of which are not. The classic view of spiritual warfare is defined by repentance, faith and obedience.

The classic mode of warfare of evangelism, discipleship and personal growth follows the pattern of Jesus facing Satan in the desert. The textbooks for spiritual warfare in this mode have been Proverbs, Psalms, the way Jesus addressed moral evil and the teaching of the…

View original post 209 more words