Архив на категория: 37

1 Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на онези, които вършат беззаконие,
2 защото скоро ще се окосят като трева и като зелена трева ще повехнат.
3 Уповавай се на ГОСПОДА и върши добро, населявай земята и се храни с Неговата вярност.
4 Наслаждавай се в ГОСПОДА и Той ще ти даде желанията на сърцето ти.
5 Предай на ГОСПОДА пътя си и се уповавай на Него, и Той ще действа.
6 Ще изведе наяве правдата ти като светлината и правото ти като пладне.
7 Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай. Не се раздразнявай заради онзи, който преуспява в пътя си, заради човека, който осъществява зли замисли.
8 Престани да се гневиш и остави яростта, не се раздразнявай – това води само към вършене на зло.

(Превод на „Библейска лига“, курсивът е мой – виж коментарите)

Advertisements

Човек предполага, а Господ разполага

Псалом 37:23: „Стъпките на човека се оправят от Господа и Неговото благоволение е в пътя му”.

С горното твърдение Давид не иска да каже, че Бог се намесва в живота ни въпреки нашата свободна воля и че Той деспотично ни въвежда в предначертания от Него път. По-скоро Давид твърди, че Бог укрепва нозете ни и утвърждава пътя ни тогава, когато ние се движим в този път според Божието благоволение. Continue reading Човек предполага, а Господ разполага

Не се раздразнявай заради злодеите!

В Псалом 37 намираме много мъдри наставления – какво да правим и какво да не правим, за да получим Божиите благословения и да преуспеем. Само в първите осем стиха се споменават следните забрани и заповеди:

Забрани – Не се раздразнявай, не завиждай, престани да се гневиш, остави яростта;

Заповеди – Уповай се на Господа, върши добро, населявай земята, храни се с Неговата вярност, наслаждавай се в Господа, предай на Господа пътя си, облегни се на Господа и Го чакай.

На мен ми правят впечатление най-вече забраните – нещата, които не бива да правим. Сякаш е по-трудно да спазим забрана отколкото да изпълним заповед – нека само си спомним Грехопадението. Бог даде много дървета, от които каза на Адам и Ева да се хранят, и забрани само едно единствено. Една единствена забрана се оказа много по-голям проблем отколкото многото разрешения и наставления.