огънят на Святия Дух

ПСАЛОМ 97:2 б, 3 а:

„Правда и съд са основа на престола Му. Огън отива пред Него”.

В този текст огънят символизира светостта на Бога, чрез която Святият Дух е изпратен да съди за пречистване или за грях. В Св. Писание огънят често е символ на действието на Св. Дух.

В деня на Петдесятницата виждаме как върху молещите се Христови ученици слезе Святият Дух чрез огън: „И явиха им се езици като огнени и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят” (Деян. 2:3-4).

Това изпълване на апостолите беше тяхното лично петдесятно преживяване. Същото петдесятно преживяване виждаме да се случва и в Самария (Деян. 8:17-19),

и на улица „Права” в Дамаск (Деян. 9:17),

и в Кесария (Деян. 10:44-46),

и в Ефес (Деян. 19:6),

и по целия свят.

Защото за тази петдесятна опитност се казва следното в Деян. 2:39: ”Защото за вас е обещанието и за децата ви, и за всички близки и далечни, колкото Господ нашият Бог ще призове при Себе Си”.

П-р Д. Митев

Можете да проследите текста  в прочита на Библията тук: https://www.facebook.com/groups/284178198297390/ 

 

Advertisements

Палма и Кедър

„Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадени в дома Господен, ще цъфтят в дворовете на нашия Бог”.

Псалом 92:12-13

Continue reading Палма и Кедър

Разумно обосновано упование

„Послушай, Пастирю Израилев, Ти, Който водиш като стадо Йосиф, Ти, Който обитаваш между херувимите, възсияй. Пред Ефрем, Вениамин и Манасия раздвижи силата Си. И дойди да ни спасиш. Възвърни ни, Боже и осияй с лицето Си, и ще се спасим”.

Псалом 80:1-3

Continue reading Разумно обосновано упование

1 Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на онези, които вършат беззаконие,
2 защото скоро ще се окосят като трева и като зелена трева ще повехнат.
3 Уповавай се на ГОСПОДА и върши добро, населявай земята и се храни с Неговата вярност.
4 Наслаждавай се в ГОСПОДА и Той ще ти даде желанията на сърцето ти.
5 Предай на ГОСПОДА пътя си и се уповавай на Него, и Той ще действа.
6 Ще изведе наяве правдата ти като светлината и правото ти като пладне.
7 Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай. Не се раздразнявай заради онзи, който преуспява в пътя си, заради човека, който осъществява зли замисли.
8 Престани да се гневиш и остави яростта, не се раздразнявай – това води само към вършене на зло.

(Превод на „Библейска лига“, курсивът е мой – виж коментарите)

От изгрева и до залеза

ПСАЛОМ 71:5-6, 9:
„…Ти, Господи Йеова, си моя надежда; на Теб съм уповавал от младостта си. Ти си ми бил подпорка от рождението ми; от утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел… Не ме отхвърляй във време на старостта ми; не ме оставяй, когато отпада силата ми”. Continue reading От изгрева и до залеза

Триумф пред портите на ада

ПСАЛОМ 68:  «Възлязъл си на високо, пленил си пленници, взел си в дарове човеци…».

 И други път сме размишлявали върху дълбокото значение на горецитираните Давидови думи, като сме изтъквали, как в този псалом Давид изразява голямата си радост и тази на народа си поради факта, че те са завладели и владеят Обещаната земя. И не само това, но Давид още напомня в този псалом за славното и победоносно превземане на Йерусалим от неговите храбри войни. Летописецът разказва, че защитниците на Йерусалим твърдяли, че е непревзимаем и че дори и слепите и сакатите само биха могли да го защитят от всяко посегателство (ІІ Царе 5:6-7). Сега Давид отдава слава на Бога за тази изключителна победа. Continue reading Триумф пред портите на ада

През огън и вода

ПСАЛОМ 66:10-12:

„…Ти, Боже, си ни опитал, изпитал си ни, както се изпитва сребро. Въвел си ни в мрежата, турил си тежък товар на гърба ни. Направил си да яздят човеци върху главите ни; преминахме през огън и вода. Но Ти ни изведе на богато място”. Continue reading През огън и вода