Архив за етикет: Псалом

Не се раздразнявай заради злодеите!

В Псалом 37 намираме много мъдри наставления – какво да правим и какво да не правим, за да получим Божиите благословения и да преуспеем. Само в първите осем стиха се споменават следните забрани и заповеди:

Забрани – Не се раздразнявай, не завиждай, престани да се гневиш, остави яростта;

Заповеди – Уповай се на Господа, върши добро, населявай земята, храни се с Неговата вярност, наслаждавай се в Господа, предай на Господа пътя си, облегни се на Господа и Го чакай.

На мен ми правят впечатление най-вече забраните – нещата, които не бива да правим. Сякаш е по-трудно да спазим забрана отколкото да изпълним заповед – нека само си спомним Грехопадението. Бог даде много дървета, от които каза на Адам и Ева да се хранят, и забрани само едно единствено. Една единствена забрана се оказа много по-голям проблем отколкото многото разрешения и наставления.

Advertisements